SDS på konsulentbasis

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er en kompleks og vigtig opgave. Det handler både om sikkerhed og virksomhedens image. Det er en opgave, som man kun må løse, hvis man er kvalificeret til det. Det er faktisk et lovgivningskrav. Derfor er der mange, som vælger at udlicitere udarbejdelsen af deres sikkerhedsdatablade.

Fleksibilitet

ALMEGO® er en CLOUD software med enhedspriser. Derfor er løsningen særlig velegnet til at bruge sammen med en konsulent. Med ALMEGO® er det enkelt og let at skifte mellem tre grundlæggende modeller. Det handler alene om, hvem der foretager arbejdet i softwaren.

  1. Udlicitering
    Alt arbejdet udføres af en konsulent, og det er aftalt med konsulenten, at arbejdet udføres i en specifik ALMEGO® database for jeres virksomhed. Så kan I altid tage opgaven helt eller delvist tilbage, hvis det skulle blive relevant.

  2. In-house SDS-udarbejdelse
    In-house SDS-udarbejdelse med ALMEGO® er den traditionelle brug af softwaren, men skulle man i perioder få behov for at tilknytte en konsulent, så er det enkelt blot at give en konsulent adgang til databasen, se mere herunder.

  3. Hybrid
    Den tredje model, hybridmodellen, dækker over flere muligheder som alle har til fælles, at man deles med en konsulent om arbejdet i softwaren. Det er typisk på en måde, hvor konsulenten laver de svære opgaver, mens man selv foretager de enklere opgaver. Den enkelte virksomhed bestemmer altså helt selv, hvor snittet skal lægges.

Vores løsning giver jer mulighed for løbende at skifte mellem en konsulent-model og en software-model. I kan således altid vælge den model, der passer bedst til jer på et givent tidspunkt.

 

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com