Kemikaliestyringssoftware

Findes i både SDS og kemisk APV (APB) version.

Når man skal arbejde med sikkerhedsdatablade og særligt kemisk APV-instruktioner / arbejdspladsbrugsanvisninger, så står man overfor et grundlæggende valg: Skal man have en aktiv kemikaliestyring sammen med dokumenterne, eller ønsker man en mere passiv dokumenthåndtering?

I AlphaOmega får man muligheden for at kombinere den automatiserede dokumentgenerering med en aktiv kemikaliestyring. Den mulighed opstår, fordi man i AlphaOmega håndterer sine stoffer i en individuel database. Det giver mulighed for at generere rapporter og skabe et overblik. Det er nemlig hele forudsætningen for en effektiv kemikaliepolitik. Når man alligevel skal løse opgaven, kan man ligeså godt løse den på en måde, hvor der skabes værdi.

Kemikaliestyring beskytter medarbejderne

En aktiv kemikaliestyring og kemikaliepolitik er med til at beskytte medarbejderne bedre. Det sker gennem opdateringer, substitution, udfasning, risikovurderinger, procedurer og overblik. Værktøjerne til dette findes i AlphaOmega. Disse tiltag sender desuden et stærkt og motiverende signal til medarbejderne, om at deres sikkerhed tages alvorligt.

Kemikaliestyring reducerer omkostningerne

En aktiv kemikaliepolitik giver kontante besparelser. Det sker gennem udfasning af kemikalier, fjernet dobbeltarbejde, bedre overblik og bedre indkøbsstyring.

Hvad menes der med kemikaliestyring og kemikaliepolitik?

Med kemikaliestyring og kemikaliepolitik menes der typisk, de aktiviteter som ligger ud over selve udarbejdelsen af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger (eller lignende dokumenter). De er altså de aktiviteter, hvor man forholder sig overordnet til håndteringen af kemikalier i virksomheden. En del af dette arbejde er lovbestemt. Ifølge lovgivningen skal man f.eks. lave kemisk APV'er, hvor man vurderer de rutiner, hvor der håndteres farlige kemikalier.

Kemikaliestyring er også at skabe overblik og kunne trække rapporter. F.eks. at generere en rapport til en gravid medarbejder, der viser hvilke produkter med reproduktionstoksiske indholdsstoffer, der findes i hendes afdeling. Først når man har et overblik, kan man effektiv udforme en kemikaliepolitik. F.eks. ved at lave rapporter til alle afdelinger med en liste over de produkter, som de skal vurdere med henblik på substitution, fordi de indeholder kræftfremkaldende stoffer.

Kemikaliestyring kan også være procedurer for afrapportering og videndeling. Værktøjer til effektiv opdatering og distribution bør også indgå i den formulerede kemikaliepolitik. Herunder også, hvordan man vil holde øje med lovgivningen og sikre løbende compliance.

I AlphaOmega findes der værktøjer til alle disse opgaver, og når man alligevel skal løse opgaver omkring udarbejdelse af sikkerhedsdatablade eller kemisk APV (APB), så kan man ligeså godt favne hele opgaven, og høste de gevinster der følger af en effektiv kemikaliestyring

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com