De nye APB regler

Ændrede dokumentations- og instruktionskrav til arbejde med farlige stoffer og materialer

Så er der endelig afklaring omkring reglerne om krav til arbejdspladsbrugsanvisning.
I november 2018 fremlagde Arbejdstilsynet et udkast til de ændrede regler og i går den 21. marts meddelte Arbejdstilsynet, at bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer* er endeligt besluttet og træder i kraft den 1. juli.

Hvad kommer til?

I linje med udkastet er de overordnede krav i de nye regler at:

 • Der altid skal udarbejdes en kemisk APV såfremt der findes farlige materialer på arbejdspladsen.
 • Arbejdspladsbrugsanvisningen erstattes af en instruktionspligt, som kan være mundtlig eller skriftlig.
 • Udarbejder man skriftligt materiale er der formatfrihed

Det nye som berørte virksomheder skal forholde sig til, er altså hvordan de vil håndtere og implementere hhv.:

 • Den Kemiske APV
 • Arbejdsinstruktionen

Hvad forsvinder?

 • Krav om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning forsvinder
 • Formkravet forsvinder hermed også
 • Medmindre det har betydning for risikoforståelse af materialet, forsvinder forpligtelsen til at informere om følgende:
  • Sammensætningsoplysninger
  • Fysisk/kemiske egenskaber
  • Toksikologiske oplysninger
  • Stabilitet og reaktivitet
  • Transportoplysninger

Bemærk, at uanset hvad der kommer til og hvad der forsvinder fra bekendtgørelsen, så vil bekendtgørelsens paragraf 5 altid gælde for alle arbejdssituationer!

Paragraf 5 foreskriver, at arbejdsgiver altid har en overordnet forpligtelse til at tilrettelægge arbejdet således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Udnytter du undtagelser fra bekendtgørelsen, skal du derfor altid sikre dig, som arbejdsgiver, at det ikke kompromitterer dit overordnede ansvar for at sikre en forsvarlig arbejdsplads.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2019.

*Bekendtgørelse nr. 254 af 19. marts 2019 om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)

 

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com