Funktioner i kemisk APV (APB)-authoring

Udvalgte fordele

AlphaOmega giver en række fordele og muligheder, hvoraf manger er funktioner, som man typisk ikke får i andre løsninger

 • Udarbejdelse af instruktion med automatisk sætningsvalg.
 • Flere formater, herunder arbejdskort, instruktion og kemisk APV. 
 • Mulighed for at udregne klassificeringer på egne blandinger.
 • Udarbejdelse af fareetiketter  
 • Smart opdatering. 
 • Værktøjer til lovpligtig kemisk APV.
 • Håndtering af eksponeringsscenarier.
 • Mulighed for engelske instruktioner til udenlandske medarbejdere i Danmark
 • Effektiv distribution via et enkelt distributionsprogram 
 • Kemikaliestyring på substansniveau med de fordele og de besparelser det giver via forenkling og substitution.
 • Opbygningen af egen stof-database i AlphaOmega sker med hjælp fra en meget avanceret automatik.
 • Indbyggede kontrolfunktioner, der kan rydde ud i de mange fejl som findes i sikkerhedsdatabladene. Undersøgelser har vist fejl i helt op til 78 % af de europæiske sikkerhedsdatablade.
 • Mulighed for udenlandske instruktionsformater, f.eks. COSHH til England og Skyddsblad til Sverige.
 • Opslag og opdatering efter mange forskellige kemikalielister.
 • Ensartede dokumenter

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com