AlphaOmega Kemisk APV (APB) software

AlphaOmega APB skiftede navn til AlphaOmega Kemisk APV pr. 1. juli 2019

Nye regler pr 1. juli 2019 afskaffe kravet om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og i stedet foreskrive krav om en kemisk APV og arbejdsinstruktioner. Det betyder, at alle virksomheder skal udarbejde kemisk APV fremover.

I og med der er metodefrihed, så er det gamle APB-dokument stadig en mulighed, men det er vigtigt at forstå, at det skal være begrundet i en risikovurdering (kemisk APV), som skal foreligge på skrift. På baggrund af risikovurderinger af virksomheden kemikaliehåndtering skal man begrunde og argumentere for, at den metode man vælger, er velegnet til håndtering af risikoen på virksomheden.

I CHYMEIA ApS ser vi de nye regler som en mulighed for at udarbejde bedre, mere relevante og mere målrettede dokumenter til medarbejderne, fordi vi allerede har en løsning klar.

Hvad betyder det for brugen af AlphaOmega Kemisk APV (APB)

Selvom kravet om udarbejdelse af APB’er forsvinder, så betyder det ikke, at behovet for et dokument forsvinder. Medarbejderne skal stadig instrueres på baggrund af den kemiske APV, og hvor nødvendigt også skriftligt. Af praktiske og juridiske hensyn vil det derfor fortsat give mening med et dokument.

AlphaOmega er en software opbygget omkring en meget fleksibel struktur, der tager udgangspunkt i kemikaliernes opbygning. Derfor var de nye formater lette at implementere, ikke mindst fordi man i AlphaOmega allerede havde en mulighed for at indarbejde en risikovurdering. AlphaOmega har således gennem flere år arbejdet med arbejdsinstruktioner, som tager udgangspunkt i en risikovurdering/kemisk APV, via de engelske COSHH-dokumenter.

CHYMEIA ApS implementerede de nye danske regler i sommeren 2019. Det betyder, at man i stedet for en APB kan lave en risikovurdering for et produkt, og på baggrund af denne lave en arbejdsinstruktion.


Ring og høre mere om de nye regler, og hvordan arbejder smart med de nye regler i AlphaOmega Kemisk APV (APB).

Kemisk APV (APB) software

AlphaOmega kemisk APV (APB) er en løsning for dem, der ønsker at beskytte deres medarbejdere bedre og skabe værdi med deres kemikaliestyring. I AlphaOmega er udarbejdelsen af kemisk APV (arbejdspladsbrugsanvisninger) og etiket er automatiseret i en meget høj grad. Databladene kan i én og samme proces udarbejdes i flere formater (en lang, en kort og en meget kort version) og på flere sprog. I AlphaOmega APB har virksomheden sin egen substans-database, og får dermed mulighed for at lave en egentlig kemikaliepolitik og risikostyring. Det giver mulighed for en række fordele og besparelser.

Der er mulighed for beregning af klassificering på egne blandinger. AlphaOmega kemisk APV (APB) indeholder en af verdens bedste CLP-beregningsmotorer, der blev lanceret allerede i 2010 i et projekt med Miljøstyrelsen. En meget automatiseret opdateringsfunktion betyder sparet arbejde og bedre sikkerhed for medarbejdere.

 

AlphaOmega WEB kemisk APV (APB)

AlphaOmega WEB kemisk APV (APB) er en udvidet og web-baseret version særlig udviklet til store organisationer (Klik her eller på linket til højre for flere informationer).

 

Flere formater og sprog

Kemisk APV og kemikaliestyring

CLP beregning på egne blandinger