AlphaOmega SDS programvara

AlphaOmega SDS är ett unikt program som bland annat har en avancerad uppdateringsautomatik samt en av världens första och bästa CLP- beräkningsmotorer. Smart rules och ett intelligent frasbibliotek gör det möjligt att generera säkerhetsdatablad (SDS) med en mycket hög grad av automatisering.

År 2013 gjorde CHYMEIA ApS en intern undersökning bland våra SDS-kunder för att se vad AlphaOmega hade betytt för deras utarbetande av SDS. Svaren visade att de i genomsnitt hade halverat tidsåtgången – och hela 85 % hade upplevt en förbättring av kvaliteten på sina SDS – ingen hade sett en försämring av kvaliteten.SDS på mer än 25 språk

Intelligent frasval

Snabb uppdatering

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
E-post: info@chymeia.com