Programvara

AlphaOmega är en programvara som kan användas för att utarbeta säkerhetsdatablad och kemikaliestyrning.

Detta sker med en mycket hög grad av automatisering som gör det enkelt att arbeta noggrant och seriöst. Den avancerade automatiseringen består bland annat av ett automatiserat frasval, beräkning av klassificeringar, uppdateringsfunktioner och effektiv distribution av dokument. AlphaOmega lanserades 2007 och har på kort tid satt nya standarder för hanteringen av kemikaliedokument.

Affärsidé

Utgångspunkten för AlphaOmega är att göra jobbet så enkelt som möjligt – utan att kompromissa med kvaliteten. Användarna ska lösa en komplicerad uppgift, och vi ser det som vår uppgift att underlätta detta arbete och samtidigt höja dokumentens kvalitet.

AlphaOmega har en hög grad av automatisering, kontrollfunktioner, smarta uppdateringsfunktioner och möjlighet att få tillgång till uppdaterade data. På så sätt kan vi inte bara skapa bättre datablad, vi kan också hjälpa till att ordna upp i andras fel och främja säkerheten i allmänhet.

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
E-post: info@chymeia.com