Värderingar

Vår värdegrund är centrerad kring nedanstående fyra kärnvärden. Vi är ...

 

Specialister


Våra lösningar är skapade av specialister som hjälper och ger råd i implementeringsfasen. Vår yrkeskompetens är det vi lever av. Vi är professionella – och genom våra produkter bidrar vi också till att göra våra kunder mer professionella, eftersom programmet ger dem mer tid, bättre kontroll och färre fel.

 

Trovärdiga


Ansvariga och rättframma är nyckelorden. Vi är pålitliga, vi säger som de är och vi signaler trovärdighet utan att vara självgoda.

 

Trygghets-skapande

Vårt mål är att ge kunderna sinnesfrid. Om de använder våra lösningar får de kontinuerligt uppdateringar och vägledning. De upplever den trygghet man får när man använder det bästa verktyget.

Nytänkande


Vi har entreprenörs-anda, är innovativa och flexibla. Vi skapar nya produkter utifrån nya krav. Vi ser möjligheter till utveckling i lagstiftningen (snarare än begränsningar).

 

Vision och uppgift

Vår vision är att göra det enkelt för våra kunder att efterleva komplicerad lagstiftning – både med kundernas verksamhet och allmän hälsa och säkerhet i åtanke.

Vårt uppdrag är att automatisera och förenkla processerna för att utarbeta kemikaliedokument som t.ex. SDS och APB, och samtidigt höja kvaliteten på dessa dokument.

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
E-post: info@chymeia.com