Medarbetare

I CHYMEIA är vi just nu 14 fast anställda samt ett par studentmedhjälpare. Var och en har sina ansvarsområden och uppgifter men vi drar alla vårt strå till stacken och hjälper varandra när vi kan.

 

MANAGEMENT

Name:
Johannes Jind
Title:
Partner and CEO
Education:
Cand Scient. Chemistry
Aarhus University
E-mail:
jj@chymeia.com                                    
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

Name:
Claus Ankjærgaard
Title:
Partner and COO
Education:
Cand. Scient Chemistry
Copenhagen University
E-mail:
clan@chymeia.com                             
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

Name:
Lars Bugge
Title:
Partner and Business Developer
Education:
Cand. Merc.
Aarhus University
E-mail:
lb@chymeia.com                                    
Phone:
+45 4070 16 23

Also see LinkedIn

 

 

FÖRSÄLJNING

Name:
Carl-Johan Hultén
Title:
Area Sales Manager; Sweden
Education:
M. Sc in Business Administration
Linköping University, Sweden
E-mail:
cjhu@chymeia.com
Phone: 
+45 4035 3399

Also see LinkedIn

Name:
Ejner Paaske Jensen
Title:
Sales Consultant; Denmark
Education:
Chemical Engineer
Technical University of Denmark
E-mail:
epje@chymeia.com                                    
Phone:
+45 2870 5748

Also see LinkedIn

Name:
Vibeke Pernille Kolind
Title:
Salges Coordinator
Education:
Cand. Ling. Merc
Copenhagen Business School
E-mail:
vibk@chymeia.com                                    
Phone:
+45 2870 5339

Also see LinkedIn

 

 

 

 

FORSKNING OCH UTVECKLING

Name:
Svend Harry Cañas Weihe
Title:
Consultant- training
Education:
Cand. Scient Chemistry
Copenhagen University
E-mail:
shcw@chymeia.com                                    
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

Name:
Charlotte Maul
Title:
Consulant - support
Education:
Laboratory technician
Zealand Business College
E-mail:
chma@chymeia.com
Phone:
+45 7240 1622

 

Name:
Birgitte West
Title:
Consulant - support
Education:
Laboratory technician
Zealand Academy of Technologies
E-mail:

biwe@chymeia.com
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

 

 

IT

Name:
Andreas Ibsen
Title:
User Experience Specialist
Education:
Cand.scient. i informatik
Aalborg University
E-mail:
anib@chymeia.com                                    
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

Name:
Brian Bergh
Title:
Software developer
Education:
Web-integrator / Designer

E-mail:
brbe@chymeia.com                                    
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

Name:
Christian Hedemann Olsen
Title:
Software developer
Education:
Cand. Scient in Biology
AArhus University
E-mail:
chho@chymeia.com                                    
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

 

 

Name:
Jon Tvermose Nielsen
Title:
Full Stack developer
Education:
Diplomingeniør i Softwareteknologi
Technical University of Denmark
E-mail:
jotn@chymeia.com                                    
Phone:
+45 7240 1622

Also see LinkedIn

KONTAKTA OSS

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
DKK-4000 Roskilde
Phone: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com