CHYMEIA'S historia

CHYMEIA ApS grundades av kemisten Johannes Jind, som också har utvecklat AlphaOmega. Johannes Jind är utbildad kemist från universitetet i Århus. Men han är också programmerare, och han hade redan många års erfarenhet av kemikalielagstiftningen. Det var den bakgrunden som gjorde det möjligt för honom att utveckla programmet AlphaOmega. Processen var nämligen både tidskrävande och komplicerad. Det var endast genom djup insikt i alla tre disciplinerna som det var möjligt att skapa ett unikt verktyg som AlphaOmega.

Ett nytt verktyg utvecklas

Tidigt i karriären stod det klart för Johannes Jind att kemikaliestyrningen i Europa var ganska dålig. Han upplevde dagligen fel i viktiga miljödokument eller i hanteringen av kemikalier. Senare europeiska undersökningar (inklusive CLEEN, 2004) har också bekräftat att det faktiskt finns fel i de flesta av europeiska säkerhetsdatablad och etiketter.

Det var uppenbart att de många felen och bristerna främst berodde på att det saknades effektiva verktyg för att utföra dessa uppgifter och inte minst de komplicerade beräkningar som ligger bakom varningsmärkning, klassificering m.m. Utvecklingen av ett sådant program var en uppgift som Johannes Jind tog på sig när han började skapa AlphaOmega.

Utvecklingsarbetet tog några år, men drömmen stod klar 2007: Ett avancerat verktyg som genererade information och dokument automatiskt. Det gjorde kemikaliestyrningen och utarbetandet av miljödokument lättare än någonsin, och samtidigt blev risken för fel avsevärt reducerad.

Programmet fick på ett par år en bred kundkrets som spänner från enmansföretag till några av Danmarks största företag. Programmet utvecklas och uppdateras löpande. Under 2010 kunde AlphaOmega, som en av de första programvarulösningarna i världen, erbjuda en integrerad och komplett CLP-beräkning.

CHYMEIA betyder kemi

Chymeia är uppkallat efter den grekiska namnet för kemi och som företagets logotyp används den grekiska symbolen c (chi), som är den första bokstaven i ordet. Uttalet kan diskuteras eftersom ordet ju har grekiskt ursprung. Den nygrekiska uttalet av ordet är: Chy-mí-a med ett ch-ljud, tryck på i:et. E:et försvinner. Men på de flesta språk använder man K i stället för ch-ljudet och uttalet blir därför: Ky-mí-a. Namnet kanske inte det lättaste att uttala, men det har sina djupa rötter i det som det hela handlar om, nämligen kemi.

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Trekroner Centervej 57, 1. TH
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
E-post: info@chymeia.com