Om CHYMEIA

CHYMEIA är ett danskägt företag som utvecklar program för kemikaliestyrning och utarbetande av kemikaliesäkerhetsdokument, inklusive säkerhetsdatablad (SDS).

CHYMEIA ApS vill ge företag verktyg och kompetens att efterleva gällande kemikalielagstiftning.

Det är bakgrunden till att vi har utvecklat kemikaliestyrningsprogrammet AlphaOmega.

 

 

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
E-post: info@chymeia.com

Cookies