SDS på konsultbasis

Utarbetande av säkerhetsdatablad är en komplicerad och viktig uppgift. Det handlar både om säkerhet och företagets image. Det är en uppgift som bara kan lösas om man är kvalificerad. Det är faktiskt ett lagkrav. Därför finns det många som väljer att låta någon utomstående utarbeta säkerhetsdatabladen.

Låga priser, hög kvalitet

Det finns många som erbjuder hjälp, men CHYMEIA ApS har en unik konkurrensfördel. Vi använder vår egen programvara AlphaOmega i arbetet. Det är marknadens populäraste och mest automatiserade lösning. Den tid vi sparar med AlphaOmega innebär att vi kan erbjuda mer kvalitet för pengarna. Inmatning och kontroll görs av erfarna kemister och konsulter i kemikalierådgivning. Du får SDS utarbetade av experter i ett expertprogram.

Flexibilitet

Vår lösning ger dig också möjlighet att kontinuerligt växla mellan en konsultlösning och licens(program)-lösning. Således kan du alltid välja den lösning som bäst passar dig vid varje given tidpunkt. Det kan ske helt utan förlust av data.

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
@: info@chymeia.com

Cookies