Rådgivning

CHYMEIA ApS har stark professionell kompetens när det gäller rådgivning kring kemikalier

Vårt konsultteam har bred yrkeskunskap och de flesta har mer än 10 års erfarenhet av regler i den kemiska industrin respektive miljömyndigheterna.

CHYMEIA kan bistå med rådgivning i frågor som rör krav och regler inom en mängd områden.

Läs mer om de olika områdena i länkarna till höger.

Cookies