Konsult

CHYMEIA ApS är ett högspecialiserat företag som uteslutande arbetar med kemikalielagstiftningen. Vi erbjuder både allmän konsultrådgivning inom vårt fackområde samt utarbetande av säkerhetsdatablad.

Man behöver inte ha en licens till AlphaOmega för att dra nytta av programmets många möjligheter och kompetensen i CHYMEIA ApS. CHYMEIA ApS erbjuder också säkerhetsdatablad (SDS) utarbetade av våra konsulter i AlphaOmega. Vi kallar det Full Service. Med den här lösningen får man datablad skapade av experter i ett expertprogram.

Kontakta oss

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
E-post: info@chymeia.com

Cookies