Svend Harry Cañas Weihe

Navn og titel:

Svend Harry Cañas Weihe, Konsulent

Uddannelse:

Cand. Scient I Miljøkemi og Sundhed

Ansvarsområder:

Udarbejdelse af APB’er og SDS’er i AlphaOmega.

Kurser

Support

Erfaring:

Laborant, Mikrobiologisk Afd. – Hvidovre Hospital

Se også LinkedIn

E-mail:

shcw@chymeia.com

Telefon:

+ 45 24 85 16 23

Cookies