Pia Petersen

Navn og titel:

Pia Petersen, Seniorkonsulent

Uddannelse:

Miljøteknik med efteruddannelse i toksikologi

Ansvarsområder:

Rådgivning om krav, regler og forpligtelser i kemikalie-lovgivningen, der dækker REACH, CLP, detergenter, VOC i malingsprodukter og dokumentation.

Erfaring:

19 års erfaring fra Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion med kontrol af, om virksomhedernes aktiviteter er i overensstemmelse med kemikalieregleren. Har gennem årene deltaget i det nordiske og europæiske kontrol-samarbejde under Nordisk ministerråd, CCleen og Forum i ECHA.

E-mail:

pipe@chymeia.com

Telefon:

+ 45 28 70 56 48

Cookies