Jon Tvermose Nielsen

Navn og titel:

Jon Tvermose Nielsen, Full Stack Udvikler

Uddannelse:

Diplomingeniør i Softwareteknologi, DTU

Ansvarsområder:

Udvikling og support af AO web
Udvikling af Almego

Erfaring:

Softwareudvikler for IT Minds.
Full Stack Developer for Pronestor.
Projektleder og projektkonsulent i GE Money Bank og Nykredit.

Se også LinkedIn

E-mail:

jotn@chymeia.com

Telefon:

+ 45 7240 1622