Christian Hedemann Olsen

Navn og titel:

Christian Hedemann Olsen, Softwareudvikler

Uddannelse:

Cand. Scient i Biologi

Ansvarsområder:

Udvikling af AlphaOmega Online

Erfaring:

+15 års erfaring som udvikler

Se også LinkedIn

E-mail:

chho@chymeia.com

 

Cookies