Andreas Ibsen

Navn og titel:

Andreas Ibsen, User Experience Specialist og Frontend-udvikler

Uddannelse:

Cand.scient. i informatik,
Aalborg Universitet

Ansvarsområder:

Design af brugerflader og brugervenlighed på Chymeias webprodukter.

Erfaring:

+7 års erfaring med brugercentreret design af webbaserede forretningsapplikationer og selvbetjeningsløsninger.
Har arbejdet for blandt andre KMD og Charlie Tango
og designet til borger.dk/virk.dk, og myndigheder såsom ATP/Udbetaling Danmark, Arbejdstilsynet og Sundhedsdatastyrelsen.

Se også LinkedIn

E-mail:

anib@chymeia.com

 

Cookies