VOC-reglerne

Først i 1999 og senere med en større ændring i 2004 vedtog man malingsdirektivet/VOC-direktivet (dir. 2004/42) med det mål at regulere anvendelsen af organiske opløsningsmidler (VOC) i malinger til dekorative formål. Malinger beregnet til bygninger skal derfor overholde definerede koncentrationer for at overholde reglerne. Derudover er der særlige krav til mærkningen af de omfattede produkter. Direktivet er blevet indført med gradvise stramninger af de tilladte VOC-koncentrationer. Første gang i 2007 og anden gang i 2010.

Vores services omfatter blandt andet:

  • At forstå om jeres produkter er omfattet af direktivet
  • At forstå om jeres produkter overholder grænserne
  • Rådgivning om indholdsstoffer med det mål at tilfredsstille grænserne
  • Almindelig rådgivning i fortolkning og anvendelse af reglerne

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com

Cookies