REACH

REACH-forordningen fastsætter regler, som gælder alle kemiske produkter. 

Alle virksomheder i EU som sælger, importerer eller på anden måde håndterer kemiske produkter skal vurdere om de har forpligtelser i forhold til EU’s Forordning 1907/2006 (REACH).

Vores services omfatter blandt andet:

  • Generel rådgivning om reglerne i REACH og hjælp til virksomheder til at forstå præcist hvor meget og hvordan de er omfattet
  • Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til reglerne
  • Råd og vejledning i forhold til salg af artikler
  • Råd og vejledning i forhold dine forpligtelser som downstream user
  • Råd og vejledning om eksponeringsscenarier og praktisk implementering af samme

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com

Cookies