Klassificering og mærkning (CLP/GHS)

Alle kemiske produkter skal vurderes i forhold til reglerne i CLP-forordningen. Klassificerings- og mærkningsreglerne bestemmes i EU af EU’s Forordning 1272/2008 (CLP). Kendskab til reglerne gælder for alle virksomheder der på den ene eller anden måde håndterer kemiske produkter.

Vores services omfatter blandt andet:

  • Generel rådgivning om reglerne i CLP
  • Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til reglerne
  • Udarbejdelse af fareetiketter i henhold til CLP
  • Vejledning i valg af P-sætninger til sikkerhedsdatabladet
  • Farevurdering og -beregning af kemiske blandinger (produkter der indeholder mere end et kemisk stof)

Derudover afholder CHYMEIA to-dages kurser som handler om at kunne forstå hvordan man vurderer farligheden af kemiske produkter efter reglerne i CLP.

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com

Cookies