Biocidholdige produkter

Kravene til ansøgning, godkendelse og kontrol af biocidholdige midler* er blevet væsentligt skrappere med EU's forordning om biocidholdige produkter (Reg. 528/2012). Når reglerne er fuldt indfaset kan man ikke længere placere et biocidholdig produkt på markedet i nogen af EU's medlemslande medmindre det er blevet godkendt på forhånd af landets myndighed. Derudover indeholder forordningen regler for hvilke stoffer man må bruge i sine produkter, tilladte leverandører, særlige mærkningskrav, anvendelse af biocidprodukter i færdige artikler osv.

Hos CHYMEIA kan vi hjælpe med al slags rådgivning forbundet med spørgsmål til produktgodkendelse af produkter, hvis funktion er baseret på biocider.

Vores services omfatter blandt andet:

  • Udarbejdelse og håndtering af produktdossier i IUCLID og R4BP 3
  • Modellering af eksponeringsscenarier
  • Præliminære risikovurderinger ift menneske og miljø
  • Omkostningsanalyse
  • Tidsplanlægning
  • Generel rådgivning om biocidreglerne

*biocidholdige midler omfatter blandt andet: Desinfektionsmidler til hud og andre overflader, desinfektionsmidler til vandbeholdere, algemidler, filmbeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler, sneglemidler, afskræknings- og tiltrækningsmidler, insektmidler, bundmaling samt konserveringsmidler til tekstiler, byggematerialer, lædervarer, kølesystemer og skærevæsker.

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com

Cookies