kemisk APV (APB) på konsulentbasis

Nogle vælger at udlicitere deres udarbejdelse af kemiske arbejdspladsvurderinger (APV)/arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), fordi det frigør ressourcer internt. Ved at bruge AlphaOmega til opgaven (se også AlphaOmega CLOUD kemisk APV (APB)), kan vi holde priserne nede og samtidig levere en løsning af høj kvalitet.

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at klare opgaven, så er det helt uproblematisk at skifte fra en konsulentsløsning til en programløsning (og evt. tilbage igen senere). Det kan ske helt uden tab af data – blot ved at flytte databasen mellem os og jer.

Sådan foregår det

Processen opstartes på et møde i virksomheden, hvor en opdeling i brugssteder aftales. Virksomheden udarbejder (efter vejledning fra CHYMEIA ApS) faste tekster til en beskrivelse af brugsstedet. På opstartsmødet aftales endvidere håndtering af værnemidler, dvs. virksomhedens politik vedr. værnemidler (hvilke er til rådighed, og hvad anbefales).

CHYMEIA ApS gennemgår, beskriver og træner virksomheden i bestillingsproceduren, og der udarbejdes i fællesskab en kort vejledning hertil. Bestilling og levering sker via nettet. Antallet af APB der skal oprettes ved opstart aftales, og den nødvendige information udleveres. CHYMEIA ApS opretter herefter en database for virksomheden, og påbegynder herefter opgaven, hvorefter driftsfasen starter. Løbende bestilling og levering sker via nettet.

Kontakt os

CHYMEIA ApS
Universitetsparken 2
4000 Roskilde
Tlf: +45 7240 1622
Email: info@chymeia.com

Cookies